Takeuchi TB 240 i čekić Huppi 102 za obrt Građevinar

Takeuchi TB 240 i čekić Huppi 102 za obrt Građevinar

Građevinskom obrtu “Građevinar” iz Rijeke isporučen je bager Takeuchi TB 240 i čekić Huppi 102. Radi se o jednom od najkompaktnijih bagera u klasi bagera od 4t. Ima tri dodatna kruga hidraulike za rad s čekićem, powertiltom i hidrauličnom pločom za brzu izmjenu. Bager ima preglednu i komfornu kabinom, a kao opcija može imati i klimu. Maksimalna dubina kopanja je 3.465 mm. Više informacija o TB 240 u katalogu.

  • Takeuchi_TB_240_i_čekić_Huppi_102_građevinarstvo
  • Takeuchi_TB_240_i_čekić_Huppi_102_građevinarstvo
  • Takeuchi_TB_240_i_čekić_Huppi_102_građevinarstvo
  • Takeuchi_TB_240_i_čekić_Huppi_102_građevinarstvo
  • Takeuchi_TB_240_i_čekić_Huppi_102_građevinarstvo
  • Takeuchi_TB_240_i_čekić_Huppi_102_građevinarstvo
  • Takeuchi_TB_240_i_čekić_Huppi_102_građevinarstvo
  • Takeuchi_TB_240_i_čekić_Huppi_102_građevinarstvo