PK d.o.o.

Kukuljanovo 317, 51227 Kukuljanovo, Hrvatska

Tel: 051/ 503 – 150

MB: 1198017, MBS: 040033863

OIB: 07930503403

EUID: HRSR.040033863

VAT ID / EORI HR07930503403

Osnovan kod TS u Rijeci, Temeljni kapital: 10.210.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Odgovorne osobe: Andrej Rustja, direktor

Žiro račun:

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

IBAN: HR4524020061100379731

SWIFT/BC: ESBCHR22

 

Izjava o povjerljivosti

Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte izjavu o povjerljivosti. Službenom web stranicom http://www.pk.hr upravlja PK d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu: PK d.o.o.) sa sjedištem u Škrljevu na adresi: Kukuljanovo 317, registrirano u Trgovačkom sudu Rijeci, MB: 1198017  OIB: 07930503403. Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice. PK d.o.o. prikuplja podatke o korisnicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo i obvezujemo se zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12).

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni u obavljanju njihovih dužnosti. Svi zaposlenici društva PK d.o.o. odgovorni su za poštivanje načela zaštite povjerljivosti. PK d.o.o. prije prikupljanja podataka informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se mogu koristiti za marketinške kampanje. Ni pod kojim uvjetima nećemo bez Vaše izravne suglasnosti prenijeti, prodati ili ustupiti osobne podatke korisnika trećim stranama, osim u slučajevima u kojima bi se to zahtijevalo od nas na način i pod uvjetima utvrđenim zakonima RH.
Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka molimo uputiti prema službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka

Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.
Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
Člankom 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano je da je voditelj zbirke koji zapošljava više od 20 radnika dužan imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka i njegove službene kontakt podatke učiniti javno dostupnim na svojim web stranicama ili na drugi odgovarajući način.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka. Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18a. stavkom 8. Zakona o zaštiti osobnih podataka, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:

 • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
 • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
 • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
 • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
 • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
 • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka društva PK d.o.o.:

Ljubomir Vrhovac

Tel: +385 51 503 150
Mob: +385 91 503 3319
E-mail: gdpr@pk.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.

 

 

NAČIN I VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Poslovno uvjetovani podaci

Prikupljamo vaše podatke koje nam vi stavljate na raspolaganje prilikom namjere sklapanja ugovora o kupnji naših proizvoda ili usluga, koji su potrebni za izvršavanje ugovora, kao što su ime i prezime, adresa, podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), osobni identifikacijski broj (OIB), i obrađujemo ih tijekom trajanja našeg ugovornog odnosa.

To uključuje i podatke neophodne za isporuku ugovorenih proizvoda i usluga, te izdavanje računa, podatke koji dokazuju ovlaštenje za sklapanje Ugovora, i podatke prikupljene prilikom komunikacije s nama (npr. kontaktni podaci). Navedene podatke obrađujemo tijekom trajanja našeg poslovnog odnosa i s obzirom na zakonske obveze pohrane istih zadržavamo u skladu s našim opravdanim legitimnim interesom u narednom razdoblju .

 

Web stranica

Iako možete koristiti našu web stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem našeg kontakt obrasca ili izravno putem naših e-mail adresa, Voditelj obrade prikuplja informacije o vama. Informacije koje ispunite (osobne informacije kao što su vaše ime, adresa e-pošte,) ili pošaljete izravnom porukom e-pošte biti će obrađene i pohranjene kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev. Voditelj obrade neće dijeliti vaše osobne podatke s bilo kojom trećom stranom niti će im dopustiti pristup.

 

INFORMACIJSKA SIGURNOST

Kada Voditelj obrade prikuplja informacije o vama, osiguravamo da su vaši osobni podaci zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili se na drugi način obrađuju. To se provodi kroz odgovarajuće profesionalne tehničke mjere i pomno birane poslovne partnere koji osiguravaju najvišu razinu sigurnosti obrada podataka

 

PRAVA ISPITANIKA I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Voditelj obrade poštuje pravo na privatnost, podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje zakonitih osnova obrade te ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka.

Ispitanici imaju sljedeća prava:

 • Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu o svim podacima koji su o njemu prikupljeni.
 • Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo na ispravak netočnih osobnih podataka.
 • Pravo na brisanje – ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose.
 • Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima pravo na ograničenje obrade.
 • Pravo na prijenos podataka – ispitanik ima pravo da osobne podatke koji su u strojno čitljivom formatu prenese drugom voditelju obrade.
 • Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka.
 • Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava.

 

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM TIJELU

Ukoliko ispitanik smatra da je obrada osobnih podataka koju provodimo protivna propisima o zaštiti osobnih podataka, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka putem e-pošte na gdpr@pk.hr

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

Svoj prigovor također možete uputiti i nadzornom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

 

POVREDA PODATAKA

U slučaju kršenja privatnosti podataka ili narušavanja integriteta podataka unutar naše ili baze nekog od naših ugovorenih partnera obavijestiti ćemo nadležna tijela te sve relevantne osobe u roku 72 sata od nastalog prekršaja.

 

 

Zakon i propisi

Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 105/04),
Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 139/04).

Propisi EU

Konvencija 108 Vijeća Europe – Zakon o potvrđivanju konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i dodatnog protokola uz konvenciju (MU br. 04/05), Dodatni Protokol uz Konvenciju 108 – Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije 108 (MU br. 12/05), Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća – Direktiva o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća – Direktiva o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti na području elektroničkih komunikacija, Priručnik o europskom zakonodavstvu o zaštiti podataka.

 

 

 

UNAPRJEĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Izjava o privatnosti tvrtke PK d.o.o. se može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavom na ovoj stranici, te izmjene stupaju na snagu po samoj objavi na stranici. Iz istoga razloga molimo kupce i posjetitelje da periodično provjere stranicu o potencijalnim izmjenama Općih uvjeta poslovanja jer neće biti eksplicitno obaviješteni o promjenama.

Ova Izjava o privatnosti stupa na snagu i primjenjuje se od dana 25. srpnja 2022. godine.