Šumarska nadogradnja sa Palfinger Epsilon dizalicom Q150Z96 i šumarska prikolica PSM 200 za Obrt Novinc

Šumarska nadogradnja sa Palfinger Epsilon dizalicom Q150Z96 i šumarska prikolica PSM 200 za Obrt Novinc

Obrtu Novinc isporučena je PK šumarska nadogradnja sa Palfinger Epsilon dizalicom Q150Z96 na Volvu FH 500 i šumarska prikolica PSM 200.

Palfinger Epsilon dizalica Q150Z96 iz Q Epsolution serije ima dva teleskopska produžetka dohvata 9,6m. Utovarna platforma dugačka je 6200 mm. Ima čeličnu zaštitu podvozja, 2 para ExTe E9 štica, te čelični prednji zid. Osim lega za dva para štica na platformu su montirane i dvije pomoćne lege za sigurniji transport trupaca.

Prikolica PSM 200 ima utovarnu platformu dužine 7000 mm. Platforma ima aluminijsku zaštitu podvozja i opremljena je s 4 para ExTe E6 štica. Prikolica ima SAF osovine nosivosti 2x10t, WABCO instalaciju, te vagu za mjerenje ukupne mase prikolice.

Obrt Novinc je obrt za preradu i transport drva iz Ravne Gore. Djeluje od 1993. godine, a od samih početaka vjerni je korisnik PK nadogradnji i Epsilon proizvoda.

  • Šumarska_nadogradnja_sa_Palfinger_Epsilon_dizalicom_Q150Z96_i_šumarska_prikolica_PSM_200
  • Šumarska_nadogradnja_sa_Palfinger_Epsilon_dizalicom_Q150Z96_i_šumarska_prikolica_PSM_200
  • Šumarska_nadogradnja_sa_Palfinger_Epsilon_dizalicom_Q150Z96_i_šumarska_prikolica_PSM_200
  • Šumarska_nadogradnja_sa_Palfinger_Epsilon_dizalicom_Q150Z96_i_šumarska_prikolica_PSM_200
  • Šumarska_nadogradnja_sa_Palfinger_Epsilon_dizalicom_Q150Z96_i_šumarska_prikolica_PSM_200
  • Šumarska_nadogradnja_sa_Palfinger_Epsilon_dizalicom_Q150Z96_i_šumarska_prikolica_PSM_200
  • Šumarska_nadogradnja_sa_Palfinger_Epsilon_dizalicom_Q150Z96_i_šumarska_prikolica_PSM_200
  • Šumarska_nadogradnja_sa_Palfinger_Epsilon_dizalicom_Q150Z96_i_šumarska_prikolica_PSM_200