Šumarska nadogradnja s Palfinger Epsilon dizalicom Q150Z96 za tvrtku Dragiša – Komerc

Šumarska nadogradnja s Palfinger Epsilon dizalicom Q150Z96 za tvrtku Dragiša – Komerc

Tvrtki Dragiša-Komerc iz mjesta Ribnika iz Bosne i Hercegovine isporučena je PK šumarska nadogradnja s Palfinger Epsilon dizalicom Q150Z96. Nadogradnja je izvedena na MB Actros 3 3351 6×4.

Palfinger Epsilon dizalica Q150Z96 ima dohvat 9,6 i opremljena je s Palfinger grabilicom FG53 nosivosti 5000 kg. Na kamion je montirana šumarska platforma dužine 7000 mm s čeličnom podnicom koja je izvedena iz segmenata. Platforma je opremljena s 4 para ExTe štica 144S. Osim lega za transport štica na platformi je montirana i pomoćna lega na za odlaganje štica pri transportu metrica.

  • Palfinger_Epsilon_dizalica_Q150Z96_i_šumarska_nadogradnja
  • Palfinger_Epsilon_dizalica_Q150Z96_i_šumarska_nadogradnja
  • Palfinger_Epsilon_dizalica_Q150Z96_i_šumarska_nadogradnja
  • Palfinger_Epsilon_dizalica_Q150Z96_i_šumarska_nadogradnja
  • Palfinger_Epsilon_dizalica_Q150Z96_i_šumarska_nadogradnja
  • Palfinger_Epsilon_dizalica_Q150Z96_i_šumarska_nadogradnja
  • Palfinger_Epsilon_dizalica_Q150Z96_i_šumarska_nadogradnja
  • Palfinger_Epsilon_dizalica_Q150Z96_i_šumarska_nadogradnja