Šumarska nadogradnja s Palfinger Epsilon dizalicom M12Z105 za Obrt Goran Žanić

Šumarska nadogradnja s Palfinger Epsilon dizalicom M12Z105 za Obrt Goran Žanić

Isporuka šumarske nadogradnje s Palfinger Epsilon dizalicom M12Z105 i šumarskom platformom SP160-6.2. za Obrt za izradu ogrjevnog drva Goran Žanić. Dizalica ima dva teleskopa maksimalnog dohvata 10,5 m. Šumarska nadogradnja montirana je na MB Arocs 3351. Palfinger Epsilon šumarska dizalica opremljena Epsilon grabilicom FG53 koja je predviđena za manipulaciju trupcima. Šumarska platforma izvedena je s aluminijskom zaštitom podvozja s čeličnim prednjim zidom lakiran KTL postupkom zbog kvalitetnije antikorozivne zaštite. Platforma je opremljena s 4 para EXTE aluminijskih teleskopskih štica D7 nosivosti 7 t.