Šumarska nadogradnja s Palfinger Epsilon dizalicom M110Z i šumarska prikolica PSM 180 za UPTO vl. Nikola Benšak

Šumarska nadogradnja s Palfinger Epsilon dizalicom M110Z i šumarska prikolica PSM 180 za UPTO vl. Nikola Benšak

Uslužno – prijevozničkom trg.obrtu, vl.Nikola Benšak, izradili smo šumarsku utovarnu platformu bez poda ukupne dužine 5600mm. Na platformu ugrađeno je 2 para  EXTE-E9 aluminijskih štica s čeličnom gredom, nosivosti 9t te aluminijski prednji zid..  Sanduk za alat i opremu ugrađen je na bočnoj strani vozila. Zaštita spremnika za gorivo, sklopa akumulatora i rezervoara zraka izrađena je od suzastog aluminija. Na platformu je montirana Palfinger Epsilon dizalica M110Z sa grabilicom FG3.

Uslužno-prijevozničkom obrtu izradili smo  šumarsku dvoosovinsku prikolicu PSM 180 ukupne dužine utovarnog prostora od 5200mm sa ugrađenim 2 para ExTe E9 aluminijskih štica. Prikolica ima ugrađen ECO tronic sustav koji informira vozača o težini tereta , osigurava kraći put i prilagođava silu kočenja ovisno o opterećenju prikolice te osigurava prikolicu od bočnog prevrtanja.

  • šumarstvo_Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_i_šumarska_prikolica_PSM_180
  • šumarstvo_Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_i_šumarska_prikolica_PSM_180
  • šumarstvo_Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_i_šumarska_prikolica_PSM_180
  • šumarstvo_Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_i_šumarska_prikolica_PSM_180
  • šumarstvo_Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_i_šumarska_prikolica_PSM_180
  • šumarstvo_Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_i_šumarska_prikolica_PSM_180
  • šumarstvo_Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_i_šumarska_prikolica_PSM_180
  • šumarstvo_Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_i_šumarska_prikolica_PSM_180
  • šumarstvo_Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_i_šumarska_prikolica_PSM_180
  • šumarstvo_Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_i_šumarska_prikolica_PSM_180