Stražnji kiper SK 200 M za tvrtku Mihelčić tehnika d.o.o.

Stražnji kiper SK 200 M za tvrtku Mihelčić tehnika d.o.o.

MI TEH – Mihelčić tehnika d.o.o. sa sjedištem na Kukuljanovu preuzela je stražnji kiper SK 200 M dužine 6200 mm za transport kamena. Kiperska nadogradnja montirana je Volvo FMX 480 HP 8×6. Prednja stranica kipera ima produžetak za zaštitu kabine. Kiperska nadogradnja nije predviđena za cestovni prijevoz već samo transporte unutar kamenoloma.

Tvrtka MI TEH-Mihelčić Tehnika d.o.o. registirana je za vađenje ukrasnog kamena, kamena za gradnju, te vapnenca, gipsa, krede i škriljevca. Tvrtka posjeduje kamenolom na lokaciji Mrkovac u blizini Delnica gdje se oblikuje zrno svih frakcija za beton. Osim agregata za beton i asfalt, kamenolom proizvodi široku paletu proizvoda kao što su različite vrste lomljenog kamena, kamenih blokova i drugih materijala za izradu kolničkih konstrukcija u vidu nasipnog materijala i tampona različitih granulometrija.

  • Stražnji_kiper_SK_200_M
  • Stražnji_kiper_SK_200_M
  • Stražnji_kiper_SK_200_M
  • Stražnji_kiper_SK_200_M
  • Stražnji_kiper_SK_200_M
  • Stražnji_kiper_SK_200_M
  • Stražnji_kiper_SK_200_M
  • Stražnji_kiper_SK_200_M
  • Stražnji_kiper_SK_200_M