Palfinger PK 18500 i tovarnim sandukom za JP ELEKTROPRIVREDA HZHB

Palfinger PK 18500 i tovarnim sandukom za JP ELEKTROPRIVREDA HZHB

Elektroprivreda HZHB pojačala je svoj vozni park sa dizalicom Palfinger PK 18500 i tovarnim sandukom dužine 4200 mm  sa okretnicom ugrađeno na vozilo MB Arocs 1833 4×4. Palfinger PK 18500 posjeduje trostruki hidraulični produžetak B do 10,3 m. Dizalica je montirana iza kabine vozila. Tovarni sanduk je dimenzija 4200 x 2480 x 600 mm. Stranice tovarnog sanduka izrađene su iz dva  dijela i napravljene od eloksiranog aluminija. U tovarni sanduk smještena je okretnica za prijevoz stupova. Uz vozilo, isporučena je jednoosovinska prikolica za prijevoz stupova. Na jednoosovinskoj prikolici montirani su teleskopski nosači stupova, podesivi po visini. Šasija prikolice izrađena je od od profila sitnozrnatog mikrolegiranog čelika, te je ispod okretnice šasija otporna na korziju.

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar utemeljena je 28. kolovoza 1992. godine i posluje u 35 općina Federacije Bosne i Hercegovine. JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar posjeduje 12.572 kilometra distribucijske mreže naponskih razina 0,4 kV, 10 kV i 20 kV, te 296 kilometara 35 kV mreže. JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar opskrbljuje ukupno oko 190.000 krajnjih kupaca električne energije.

  • palfinger-kamionska-dizalica-sanduk
  • palfinger-kamionska-dizalica-sanduk
  • palfinger-kamionska-dizalica-sanduk
  • palfinger-kamionska-dizalica-sanduk
  • palfinger-kamionska-dizalica-sanduk
  • palfinger-kamionska-dizalica-sanduk
  • palfinger-kamionska-dizalica-sanduk