Palfinger Epsilon šumarska dizalica M110Z ugrađena na šumarsku platformu za UPTO vl. Nikola Benšak

Palfinger Epsilon šumarska dizalica M110Z ugrađena na šumarsku platformu za UPTO vl. Nikola Benšak

Uslužno prijevozničko trgovačkom obrtu vl.Nikola Benšak, isporučili smo Palfinger Epsilon šumarsku dizalicu M110Z sa grabilicom za drvo  FG53. Palfinger Epsilon dizalica montirana je na šumarsku platformu bez poda ukupne dužine 5600mm sa ugrađenim EXTE-E9 2 para aluminijskih šticam, nosivosi 9t i aluminijskim prednjim zidom. Sanduk za alat i opremu ugrađen je na bočnoj strani vozila.

  • Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_ugrađena_na_šumarsku_platformu
  • Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_ugrađena_na_šumarsku_platformu
  • Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_ugrađena_na_šumarsku_platformu
  • Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_ugrađena_na_šumarsku_platformu
  • Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_ugrađena_na_šumarsku_platformu
  • Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_ugrađena_na_šumarsku_platformu
  • Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_ugrađena_na_šumarsku_platformu
  • Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_ugrađena_na_šumarsku_platformu
  • Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_ugrađena_na_šumarsku_platformu
  • Palfinger_Epsilon_šumarska_dizalica_M110Z_ugrađena_na_šumarsku_platformu