Palfinger Epsilon dizalica M12Z105 i prikolica za ŠG MAGLIĆ

Palfinger Epsilon dizalica M12Z105 i prikolica za ŠG MAGLIĆ

Šumskom gazdinstvu Maglić isporučena je šumarska kompozicija s Palfinger Epsilon dizalicom M12Z105 dohvata 10,5 m i prikolicom PSM 240. Šumarska nadogradnja montirana je na Scaniu P450 6×4.

Palfinger Epsilon dizalica opremljena je Epsilon grabilicom FG 53 volumena 0,50 m2 i nosivosti 5000 kg. Šumarska platforma izvedena je s modularnim podom u segmentima. Epsilon dizalica posjeduje visoko sjedište “Master Drive”.

Šumarska prikolica PSM 240 izvedena je sa čeličnom podnicom iz segmenata koji su montirani između lega i spojeni vijcima. Šumarska nadogradnja je opremljena sa 4 para ExTe štica.

 • palfinger-epsilon-sumarski-kamion-prikolica
 • palfinger-epsilon-sumarski-kamion-prikolica
 • palfinger-epsilon-sumarski-kamion-prikolica
 • palfinger-epsilon-sumarski-kamion-prikolica
 • palfinger-epsilon-sumarski-kamion-prikolica
 • palfinger-epsilon-sumarski-kamion-prikolica
 • palfinger-epsilon-sumarski-kamion-prikolica
 • palfinger-epsilon-sumarski-kamion-prikolica
 • palfinger-epsilon-sumarski-kamion-prikolica
 • palfinger-epsilon-sumarski-kamion-prikolica
 • palfinger-epsilon-sumarski-kamion-prikolica
 • palfinger-epsilon-sumarski-kamion-prikolica
 • palfinger-epsilon-sumarski-kamion-prikolica