Palfinger Epsilon dizalica C70G77 za tvrtku Zagreb holding

Palfinger Epsilon dizalica C70G77 za tvrtku Zagreb holding

Tvrtki Zagrebački holding-Podružnica Čistoća isporučena je nadogradnja sa Palfinger Epsilon dizalicom C70G77 dohvata 7,7m za pražnjenje podzemnih kontejnera. Dizalica se nalazi na krovu “smećara” montiranog na Iveco Stralis 6×2 s nadogradnjom od 22m3. Epsilon dizalica ima radio upravljanje i posebnu sajlu sa kukom za pražnjenje podzemnih kontejnera kapaciteta.

Zagrebački holding modernizacijom voznog parka povećati će efikasnost poslovanja, podići će razinu komunalne usluge te olakšati radnicima obavljanje svakodnevnih radnih zadaća. Vozilo je preuzeto u paketu od 15 komunalnih vozila opremljenih komunalnim nadogradnjama. Sva isporučena vozila stvaraju manju buku te imaju najnoviju verziju Euro 6 ekološkog standarda, filtriranja i obrade ispušnih plinova što doprinosi kontinuiranim nastojanjima zaštiti okoliša u gradu Zagrebu.

  • Palfinger_Epsilon_dizalica_C70G77_komunalne_djelatnosti
  • Palfinger_Epsilon_dizalica_C70G77_komunalne_djelatnosti
  • Palfinger_Epsilon_dizalica_C70G77_komunalne_djelatnosti