Palfinger dizalica PK 8500 i trostrani kiper TK 115 za društvo Komunalno Tivat

Palfinger dizalica PK 8500 i trostrani kiper TK 115 za društvo Komunalno Tivat

Društvo Komunalno Tivat iz Podgorice čija je osnovna djelatnost obavljanje komunalnih usluga raspolaže sa voznim parkom od 30  vozila raznih vrsta i namjena.  Svoj bogati vozni park upotpunili su i sa vozilom Iveco ML 180E25 na koji smo montirali Palfinger dizalicu PK 8500 sa grabilicom PZG250G te izveli ugradnju trostranog kipera TK 115 unutarnjih dimenzija 4400x2400x600mm.

  • komunalne_djelatnosti_Palfinger_dizalica_PK_8500_i_trostrani_kiper_TK_115
  • komunalne_djelatnosti_Palfinger_dizalica_PK_8500_i_trostrani_kiper_TK_115
  • komunalne_djelatnosti_Palfinger_dizalica_PK_8500_i_trostrani_kiper_TK_115
  • komunalne_djelatnosti_Palfinger_dizalica_PK_8500_i_trostrani_kiper_TK_115
  • komunalne_djelatnosti_Palfinger_dizalica_PK_8500_i_trostrani_kiper_TK_115
  • komunalne_djelatnosti_Palfinger_dizalica_PK_8500_i_trostrani_kiper_TK_115
  • komunalne_djelatnosti_Palfinger_dizalica_PK_8500_i_trostrani_kiper_TK_115
  • komunalne_djelatnosti_Palfinger_dizalica_PK_8500_i_trostrani_kiper_TK_115
  • komunalne_djelatnosti_Palfinger_dizalica_PK_8500_i_trostrani_kiper_TK_115
  • komunalne_djelatnosti_Palfinger_dizalica_PK_8500_i_trostrani_kiper_TK_115