Palfinger dizalica PK 7.501 SLD5 i trostrani kiper TK 35 za Benussi d.o.o. – Usluga Poreč d.o.o.

Palfinger dizalica PK 7.501 SLD5 i trostrani kiper TK 35 za Benussi d.o.o. – Usluga Poreč d.o.o.

Izrada trostranog čeličnog trostranog kipera oznake TK 35 te ugradnja dizalice Palfinger PK 7.501 SLD5. Također, na dizalicu je instalirana i košara Ferrari SKY2. Nadogradnja je izvršena na vozilo Iveco, a koristiti će se u svrhe komunalnih djelatnosti, tj. odvoza smeća i brige o zelenilu grada Poreča.

  • Palfinger_dizalica_PK_7.501_SLD5_i_trostrani_kiper_TK_35_komualne_djelatnosti
  • Palfinger_dizalica_PK_7.501_SLD5_i_trostrani_kiper_TK_35_komualne_djelatnosti
  • Palfinger_dizalica_PK_7.501_SLD5_i_trostrani_kiper_TK_35_komualne_djelatnosti
  • Palfinger_dizalica_PK_7.501_SLD5_i_trostrani_kiper_TK_35_komualne_djelatnosti
  • Palfinger_dizalica_PK_7.501_SLD5_i_trostrani_kiper_TK_35_komualne_djelatnosti
  • Palfinger_dizalica_PK_7.501_SLD5_i_trostrani_kiper_TK_35_komualne_djelatnosti
  • Palfinger_dizalica_PK_7.501_SLD5_i_trostrani_kiper_TK_35_komualne_djelatnosti
  • Palfinger_dizalica_PK_7.501_SLD5_i_trostrani_kiper_TK_35_komualne_djelatnosti