Palfinger dizalica PK 27001 EH i modularni sanduk za tvrtku MONTERRA

Palfinger dizalica PK 27001 EH i modularni sanduk za tvrtku MONTERRA

Tvrtki Monterra isporučena je kamionska nadogradnja s Palfinger dizalicom PK 27001 EH dohvata 21,3 m i modularnim sandukom. Nadogradnja je montirana na MB Arocs 2642 6×4.

Palfinger dizalica PK 27001 EH ima osam hidrauličnih produžetaka maksimalnog dohvata 21,3 m. Dizalicom se upravlja putem radio upravljanja. Od opcija dizalica ima E-HPLS koja povećava kapacitet za 10% pri ćemu reducira brzinu.

Na kamion je montiran modularni sanduk dužine 6200 mm. Sanduk ima čelične stranice. Bočne stranice su dvodijelne s centralnim stupom radi lakšeg otvaranja prema dolje.

Tvrtka Monterra d.o.o. iz Rijeke izvodi radove na sanaciji i zaštiti pokosa, gabionske zidove kao i sve vrste strojarski radova i radova na visinama. Prepoznata je od strane investitora kao fleksibilna i pouzdana tvrtka koja u zadanim okvirima brzo i kvalitetno obavlja i prati kompleksne projekte.

  • Palfinger_dizalica_PK_27001_EH_i_modularni_sanduk
  • Palfinger_dizalica_PK_27001_EH_i_modularni_sanduk
  • Palfinger_dizalica_PK_27001_EH_i_modularni_sanduk
  • Palfinger_dizalica_PK_27001_EH_i_modularni_sanduk
  • Palfinger_dizalica_PK_27001_EH_i_modularni_sanduk
  • Palfinger_dizalica_PK_27001_EH_i_modularni_sanduk