Palfinger dizalica PK 27001 EH i fiksna platforma za HANO-TRANS

Palfinger dizalica PK 27001 EH i fiksna platforma za HANO-TRANS

Tvrtki Hano-Trans isporučena je kamionska nadogradnja s Palfinger dizalicom PK 27001 EH na kraju kamiona i fiksnom platformom s Libner kliznom ceradom.

Palfinger dizalica PK 27001 EH ima sedam hidrauličnih produžetaka dohvata 19,1 m. Dizalica je opremljena sustavom za kontrolu stabilnosti HPSC i sustavom AOS za oblažavanje oscilacija pri naglom prekidanju komande. Na kamion je montirana fiksna platforma s pomičnim arnjevima i ceradom. Utovarna platforma ima dimenzije 6600x2480x2800 mm. U podu platforme su alke za fiksiranje tereta. Zadnja stranica cerade ispred dizalica moguće je spustiti kako bi se lakše upravljalo dizalicom pri manipulaciji teretom na platformi. Na platformu su montirane aluminijske ljestve za olakšano penjanje na platformu. Cerada se vrlo brzo može potegnuti prema naprijed ili natrag kako bi se lakše došlo do tereta.

Hano-Trans d.o.o. iz Sarajeva bavi se domaćim i međunarodnim teretnim transportom. Djeluju od 2007. godine i posjeduju mnoštvo raznih transportnih sredstava uglavnom s zatvorenim ceradama.

  • Palfinger_dizalicom_PK_27001_EH_i_fiksna_platforma
  • Palfinger_dizalicom_PK_27001_EH_i_fiksna_platforma
  • Palfinger_dizalicom_PK_27001_EH_i_fiksna_platforma
  • Palfinger_dizalicom_PK_27001_EH_i_fiksna_platforma
  • Palfinger_dizalicom_PK_27001_EH_i_fiksna_platforma
  • Palfinger_dizalicom_PK_27001_EH_i_fiksna_platforma
  • Palfinger_dizalicom_PK_27001_EH_i_fiksna_platforma
  • Palfinger_dizalicom_PK_27001_EH_i_fiksna_platforma