Palfinger dizalica PK 165.002 TEC 7 i sanduk za tvrtku Velebit Promet

Palfinger dizalica PK 165.002 TEC 7 i sanduk za tvrtku Velebit Promet

Tvrtki Velebit Promet isporučena je Palfinger dizalica PK 165.002 TEC 7 montirana na MAN TGS 41.500 8×4 BB. Osim Palfinger dizalice na kamion je montiran i sanduk dužine 4 500 mm.

Palfinger dizalica ima osam hidrauličnih produžetaka dohvata 18,5 m. Na dizalici je montirano hidraulično vitlo potezne sile 3 500 kg i dužine sajle 90m. Dizalica ima i dodatni hidraulični produžetak PJ 240E s četiri hidraulična produžetka koji produžuju dohvat za 8m. Osim toga isporučen je i mehanički produžetak dužine 4m. Ukupni vertikalni dohvat dizalice s hidrauličnim i mehaničkih produžetkom je 39,1 m. Dizalica ima multifunkcionalni adapter na koji se vrlo lako spaja fly-jib ili radna košara. Sa svim funkcijama dizalice i stabilizatora upravlja se putem radio upravljanja.

  • Palfinger_dizalica_PK_165.002_TEC_7_i_sanduk
  • Palfinger_dizalica_PK_165.002_TEC_7_i_sanduk
  • Palfinger_dizalica_PK_165.002_TEC_7_i_sanduk
  • Palfinger_dizalica_PK_165.002_TEC_7_i_sanduk
  • Palfinger_dizalica_PK_165.002_TEC_7_i_sanduk
  • Palfinger_dizalica_PK_165.002_TEC_7_i_sanduk
  • Palfinger_dizalica_PK_165.002_TEC_7_i_sanduk
  • Palfinger_dizalica_PK_165.002_TEC_7_i_sanduk