Palfinger dizalica PK 135.002 TEC7 i sanduk za BEOKRAN

Palfinger dizalica PK 135.002 TEC7 i sanduk za BEOKRAN

Specijalistu za transport i manipulaciju teškim teretima, tvrtki Beokran d.o.o., isporučen je novi model Palfinger “heavy-duty” dizalice PK 135.002 TEC 7. Radi se o Palfinger dizalici s osam hidrauličnih produžetaka dohvata 19,4 m i dodatnim hidrauličnim produžetkom ili “fly-jibom” PJ190E koji produžuje vertikalni dohvat na 35 m. Na četveroosovinac montirana je kombinacija sedlo i demontažni sanduk dužine 4 500 mm. Kamionska nadogradnja montirana je na Volvo FH500HP 8×2. Dizalica ima hidraulično preklopno vitlo potezne sile 3,5 t na glavnoj ruci. Dizalica ima kontinuirani kut zakreta kao i svi noviji modeli Palfinger dizalice.

Od komfornih funkcija koje olakšavaju i ubrzavaju rad operatera ima HPSC, HPSC Load, P-FOLD, RTC, SRC, WEIGH, AOS, PJMFA.

HPSC opcija (High Performance Stability Control) omogućava rad s dizalicom u prostorima gdje je nemoguće maksimalno izvući stabilizatore. U toj situaciji dizalicom se može raditi, ali po reduciranom kapacitetu koji odgovara trenutnom stabilitetu vozila. Dizalica ima i tkzv. HPSC LOAD, sistem koji koristi teret na kamionu kao uteg za stabilizaciju kamiona i time povećava dohvat dizalice. Opcija P-FOLD pomaže operateru u sklapanju i rasklapanju dizalice pomoću samo jedne tipke. RTC je automatska kontrola napetosti čeličnog užeta na vitlu pri radu s dizalicom. Opcija SRC omogućava konstantan razmak između kuke vitla i koloture preko koje se namotava sajla vitla. Opcija prije svega povećava efikasnost pri radu jer operator ne mora istovremeno upravljati vitlom i funkcijama dizalice.

 

Dizalica ima opciju WEIGH koja omogućava prikaz težine tereta s kojim se manipulira. U tom slučaju operator može po dijagramu tereta vidjeti koliki visoko ili daleko može ići s teretom.

AOS opcija neutralizira trzaje tereta pri nagloj promjeni komande dizalice. Kada je opcija AOS aktivna onda se pri nagloj promjeni komande dizalica postepeno mijenja smjer kako bi se reducirao rizik od nagle promjene smjera i ljuljanja tereta. PJMFA je multifunkcionalni adapter koji služi za jednostavno i brzo spajanje dodatne zglobne ruke ili fly-jiba na dizalicu.

PALcom P7 je Palfinger radio upravljanje. Ima moderan i ergonomski dizajn. Na daljinskom se nalazi veliki ekran u boji koji je prilagođen radu u svim vremenskim uvjetima.

 • Palfinger_heavy-duty_dizalica_PK_135.002_TEC_7_i_demontažni_sanduk
 • Palfinger_heavy-duty_dizalica_PK_135.002_TEC_7_i_demontažni_sanduk
 • Palfinger_heavy-duty_dizalica_PK_135.002_TEC_7_i_demontažni_sanduk
 • Palfinger_heavy-duty_dizalica_PK_135.002_TEC_7_i_demontažni_sanduk
 • Palfinger_heavy-duty_dizalica_PK_135.002_TEC_7_i_demontažni_sanduk
 • Palfinger_heavy-duty_dizalica_PK_135.002_TEC_7_i_demontažni_sanduk
 • Palfinger_heavy-duty_dizalica_PK_135.002_TEC_7_i_demontažni_sanduk
 • Palfinger_heavy-duty_dizalica_PK_135.002_TEC_7_i_demontažni_sanduk
 • Palfinger_heavy-duty_dizalica_PK_135.002_TEC_7_i_demontažni_sanduk
 • Palfinger_heavy-duty_dizalica_PK_135.002_TEC_7_i_demontažni_sanduk
 • Palfinger_heavy-duty_dizalica_PK_135.002_TEC_7_i_demontažni_sanduk
 • Palfinger_heavy-duty_dizalica_PK_135.002_TEC_7_i_demontažni_sanduk
 • Palfinger_heavy-duty_dizalica_PK_135.002_TEC_7_i_demontažni_sanduk
 • Palfinger_heavy-duty_dizalica_PK_135.002_TEC_7_i_demontažni_sanduk
 • Palfinger_heavy-duty_dizalica_PK_135.002_TEC_7_i_demontažni_sanduk
 • Palfinger_heavy-duty_dizalica_PK_135.002_TEC_7_i_demontažni_sanduk