Kompozicija s Palfinger dizalicom za potrebe JP Elektrodistribucija Tuzla

Kompozicija s Palfinger dizalicom za potrebe JP Elektrodistribucija Tuzla

Isporuka Palfinger dizalice PK 13.501 SLD3 B dohvata 10,4 m na kamionu Iveco Eurocargo ML160E32 s jednoosovinskom prikolicom PST100 za tvrtku Elektrodistribucija Tuzla. Kamion je opremljen sa sandukom dužine 4000 mm u kojem se nalazi demontažna okretnica za transport stupova. Jednoosovinska prikolica ima teleskopirajuću rudu koja se može prilagođavati ovisno o dužini stupova.

Elektrodistribucija Tuzla je dio JP Elektroprivrede Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo čija je osnovna djelatnost proizvodnja električne energije, distribucija električne energije, snabdijevanje električnom energijom, trgovina električnom energijom te drugim djelatnostima sukladno statutu.