Half pipe stražnji kiper HP220-5.8 za LUKA PLOČE

Half pipe stražnji kiper HP220-5.8 za LUKA PLOČE

Luki Ploče isporučeno je šest stražnjih half pipe kipera HP220-5.8 na četveroosovincima MAN TGS 41.440 8×4 BB. Kiperi imaju 20 m3 volumena. Stražnja vrata otvaraju se njihajuće pri kipanju. Čelična podnica i sve stranice izrađene su od visokokvalitetnog čeličnog antiabrazivnog čelika. Osim snažnog cilindra kiperi imaju ugrađene “škare” za stabilizaciju kipanja. Kiperi će služiti za interne transporte po Luci Ploče.

Luka Ploče nalazi se na južnom dijelu jadranske obale Republike Hrvatske, geografskog položaja 43°03′ N i 17°26′ E. Lokacija luke nalazi se nekoliko kilometara sjeverozapadno od ušća rijeke Neretve u samom zaljevu koji s južne i jugozapadne strane zatvara poluotok Pelješac, čineći tako prirodni lukobran. Pozicionirana u središnjem dijelu Jadrana, između Splita i Dubrovnika, Luka Ploče jedna je od glavnih strateških hrvatskih luka.

  • half-pipe-pk-straznji-kiper
  • half-pipe-pk-straznji-kiper
  • half-pipe-pk-straznji-kiper
  • half-pipe-pk-straznji-kiper
  • half-pipe-pk-straznji-kiper
  • half-pipe-pk-straznji-kiper
  • half-pipe-pk-straznji-kiper