FOPS I ROPS ZAŠTITA KABINE

FOPS I ROPS ZAŠTITA KABINE

FOPS i ROPS zaštita kabine novost je u našoj proizvodnji koja osigurava zaštitu vozača od pada predmeta i zaštitu u slučaju prevrtanja. Potpuno je neovisna o kabini vozila te je fiksirana direktno na šasiju kamiona. Može se ugraditi na bilo koji tip vozila (tegljač, kiper,…) te se koristi u rudnicima, na gradilištima i prema specijalnim zahtjevima.

FR01 zaštita kompatibilna je s kabinama vozila proizvedenim prema ECE R29 (nisu dozvoljene modifikacije na kabini bez ponovnog certificiranja). FOPS i ROPS zaštita sukladna je slijedećim pravilnicima i normama:

  • ISO 3449:2005 Falling-object protective structures
  • ISO 3471:2008 Roll-over protective structures
  • 2006/42/E Machinery Directive
  • Posjeduje atest ovlaštene certifikacijske kuće