Aluminijski tovarni sanduk za tvrtku Palfinger Europe

Aluminijski tovarni sanduk za tvrtku Palfinger Europe

Palfinger Europe isporučen je aluminijski tovarni sanduk unutarnjih dimenzija 7000x2480x600mm. U pod sanduka montirane su bevola šine za smještaj cijevi. Aluminijski prednji zid ima čelični okvir. Visok je 1300 mm, a na zidu se nalaze “rogovi” za transport lanaca. Na prednjem zidu se sa obje strane nalaze ručke za lakši ulazak u sanduk. Bočne stranice podijeljene su u 3 dijela jer imaju i vrata sa svake strane dužine 600 mm za ulazak u sanduk. Stražnja stranica visoka je 600 mm i ima mogućnost preklapanja u vodoravni položaj za transport dužih profila. Ispod stražnje stranice nalaze se dva klizna nosača za polaganje stranice.

  • Aluminijski_tovarni_sanduk
  • Aluminijski_tovarni_sanduk
  • Aluminijski_tovarni_sanduk
  • Aluminijski_tovarni_sanduk
  • Aluminijski_tovarni_sanduk
  • Aluminijski_tovarni_sanduk