Aluminijski tovarni sanduk za tvrtku Palfinger Europe

Aluminijski tovarni sanduk za tvrtku Palfinger Europe

Palfinger Europe isporučen je aluminijski tovarni sanduk unutarnjih dimenzija 4250x2480x600 mm. Prednja aluminijska stranica visoka je 1200 mm. Sa unutrašnje strane prednje stranice nalaze se kuke za lance i priveznica za fiksiranje tereta. Bočne stranice sastaje se od dva dijela. Po okviru sanduka nalaze se priveznice za fiksiranje tereta. Stražnja stranica visine 600 mm otvara se prema dolje. Ispod stranice nalaze se dva izvlačiva profila koja služe kao oslonac stražnje stranice kada se u sanduku transportiraju duži predmeti.

  • Aluminijski_tovarni_sanduk
  • Aluminijski_tovarni_sanduk
  • Aluminijski_tovarni_sanduk
  • Aluminijski_tovarni_sanduk
  • Aluminijski_tovarni_sanduk
  • Aluminijski_tovarni_sanduk