Palfinger dizalica PK 78002 SH sa modularnim sandukom i prikolica za transport betonskih stupova PRT 100 za tvrtku Dalekovod d.d.

Palfinger dizalica PK 78002 SH sa modularnim sandukom i prikolica za transport betonskih stupova PRT 100 za tvrtku Dalekovod d.d.

Tvrtki Dalekovod d.d. isporučena je nadogradnja s Palfinger dizalicom PK 78002D SH i sandukom unutarnjih dimenzija 6200x2480x600 mm. Nadogradnja je izvedena na MAN TGS 41.500 8×8 BB. Uz nadograđeni kamion isporučena je jednoosovinska prikolica PRT 100 za transport betonskih stupova. Palfinger dizalica PK 78002 SH je jedna od najsnažnijih sklopivih dizalica Palfinger grupacije koja ima [...]
Read more