Rolo kontejner s Palfinger dizalicom za Dugoselski komunalac

Rolo kontejner s Palfinger dizalicom za Dugoselski komunalac

Abrollkontejner dužine 5.100 mm s Palfinger dizalicom PK 13.501 SLD3 maksimalnog dohvata 10,4 m. Dizalica je opremljena polipnom grabilicom kapaciteta 210 l za manipulaciju otpadom. Stražnja stranica kontejnera otvara se “a libro” ili kao knjiga zbog mogućnosti kipanja otpada većih dimenzija. Dizalica ima vlastite stabilizatore i pogoni se preko hidraulike kamiona. Osim spuštanja i dizanja [...]
Read more
Rol kontejner s Epsilon dizalicom za centar Bikarac

Rol kontejner s Epsilon dizalicom za centar Bikarac

Centru Bikarac isporučen je rol kontejner RK-5.0 i Palfinger Epsilon dizalica M100Z84TI. Palfinger Epsilon dizalica ima 8,4 m dohvat. Rol kontejner je 5000 milimetara dugačak. Centar Bikarac iz Šibenika bavi se gospodarenjem otpada u Šibensko Kninskoj Županiji od 2014. godine. Zbrinjavanje otpada na odlagalištu predstavlja temeljnu djelatnost Društva. Sakupljanje i odvoz papira obavlja se pet dana u tjednu sa [...]
Read more