Rol kontejner s Palfinger Epsilon dizalicom C80L za tvrtku Flora VTC d.o.o.

Rol kontejner s Palfinger Epsilon dizalicom C80L za tvrtku Flora VTC d.o.o.

Palfinger Epsilon dizalica C80L ugrađena na abrollkontejner za djelatnost sakupljanja komunalnog otpada. Osim skupljanja otpadnog ulja, guma, baterija i akumulatora, ambalaže, automobila, metala, glomaznog otpada, papira i svih vrsta plastike, građevinskog otpada koji sadrži azbest, Flora je nacionalni koncesionar za skupljanje svih vrsta električnog i elektroničnog otpada…
Read more