Kran kiper s Palfinger PK 17.001 SLD3 za tvrtku Telefonvod servisi

Kran kiper s Palfinger PK 17.001 SLD3 za tvrtku Telefonvod servisi

Isporuka “kran kipera” s Palfinger dizalicom PK 17.001 SLD3 C za tvrtku Telefonvod na kamionu 18 t bruto mase. Dizalica ima četiri hidraulična produžetak maksimalog dohvata 12,6 m. Na kamion je montiran trostrani čelični kiper TK115-4.2 volumena 6,10 m3. Kiper ima čelične stranice s mogućnošću bočnog otvaranja “prema dolje” i njihajuće. Bočne stranice imaju opruge [...]
Read more
Kiper i Palfinger dizalica za Transporti Leonardeli

Kiper i Palfinger dizalica za Transporti Leonardeli

Isporuka kiperske nadogradnje TK115HD-4.2 s Palfinger dizalicom PK 17.001 SLD3 za tvrtku Transporti Leonardeli iz Galižane. Trostrani kiper dužine 4200 mm ima čelične stranice s mogućnošću otvaranja prema dolje i “njihajuće”. Palfinger dizalica ima tri hidrauličnog produžetak maksimalnog dohvata 10,4 m. S dizalicom je isporučena grabilica i PK vilice za palete model FL20B. Kamionska nadogradnja [...]
Read more
Trostrani kiper s dizalicom za Čistoća Rijeka

Trostrani kiper s dizalicom za Čistoća Rijeka

Komunalna nadogradnja s kiperom TK35-3.5 i Palfinger dizalicom PK 3400 za potrebe tvrtke Čistoća Rijeka. Kiper ima čelične demontažne nadstranica visine 600 mm. Stražnja stranica otvara se na knjigu radi mogućnosti iskrcaja kabastog tereta. Palfinger dizalica model PK 3400 ima dva hidraulična produžetak maksimalnog dohvata 8,1 m. Dizalica je opremljena rotatorom i polipnom grabilicom zapremine 160 l za lakšu manipulaciju otpadom. [...]
Read more
Kiper s Palfinger dizalicom za Rafinerija nafte Brod

Kiper s Palfinger dizalicom za Rafinerija nafte Brod

Trostrani kiper model TK95-4.2 i Palfinger dizalica PK 11.001 SLD3 maksimalnog dohvata 9,8 m za tvtku Rafinerija nafte Brod. Kamionska nadogradnja montirana je na Iveco Eurocargo ML160E21 4×2. Od dodatne opreme dizalica ima polipnu grabilicu zapremine 180 l koja je predviđena za utovar “rastresitog” materijala. Trostrani kiper ima volumen 6 m3 .Kiper ima čelični pod i [...]
Read more
Komunalna višenamjenska nadogradnja s Palfinger dizalicom za Marinski Komunalac

Komunalna višenamjenska nadogradnja s Palfinger dizalicom za Marinski Komunalac

Isporuka PK sistema brze hidraulične izmjene nadogradnji gdje je moguće koristiti dvije različite kamionske nadogradnje s Palfinger dizalicom. Palfinger dizalica PK 13.501 K SLD3 dohvata 11,7 m opremljena je polipnom grabilicom volumena 210 l te XST sistemom za pražnjenje podzemnih kontejnera. Dizalica se može koristiti sa stražnjim komunalnim kiperom SKK115-4.2 ili trostranim kiperom TK115-4.2. Kamionska [...]
Read more