PRIMOPREDAJA PRVIH HIBRIDNIH KAMIONA U RH

PRIMOPREDAJA PRVIH HIBRIDNIH KAMIONA U RH

Dana 7. srpnja 2014. u sjedištu Gradskog komunalnog poduzeća ČAKOM održana je svečana primopredaja prvih kamiona na hibridni pogon u RH. Radi se o dva kamiona Fuso Canter 7C15 HEV Eco Hybrid s nadogradnjom samopodizača – proizvod firme PK d.o.o., koji podižu kontejnere s otpadom razmještene na raznim lokacijama po gradu. Primopredaji vozila je prisustvovao [...]
Read more