Brodske dizalice

IN Dizalice
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1. January 1970.
Location:
Value:
Architecture:
About Project

Palfinger je lider u ponudi pouzdanih i efikasnih rješenja za podizanje tereta s palube i spašavanje života na moru. Palfinger ima u ponudi kvalitetna rješenja za standardizirane zahtjeve te invidividualni pristup korisnicima. Sa snažnom podrškom iskusnih i vještih specijalista za hidraulična rješenja Palfinger omogućuje fleksibilna i efikasna servisna rješenja. Segment Palfinger Marine dizalica pokriva sve bitne brodske segmente uključujući offshore industrija, naftna i plinska industrija, transport tereta i putnika, krstarenja, akvakultura i vjetroelektrana.