Šumarska nadogradnja s Palfinger Epsilon dizalicom M12Z105 i šumarska prikolica PSM 240 za ŠG Oštrelj – Drinić

Šumarska nadogradnja s Palfinger Epsilon dizalicom M12Z105 i šumarska prikolica PSM 240 za ŠG Oštrelj – Drinić

Šumskom gazdinstvu Oštrelj-Drinić isporučena je PK šumarska nadogradnja s Palfinger Epsilon dizalicom M12Z105 i PK šumarska prikolica PSM 240. Nadogradnja je montirana na Iveco Trakker AD380.

Palfinger Epsilon dizalica M12Z105 dohvata 10,5 m opremljena je Palfinger Epsilon grabilicom FG 53. Dizalica ima visoko sjedište tzv. “classic drive” s  upravljanjem putem mehaničkih križnih ručica i mehaničkih nožnih pedala. Kao i svaka Epsilon dizalica crijeva hidraulike “skrivena” su unutar grane dizalice zbog zaštite crijeva.

Na kamion je montirana šumarska platforma bez poda dužine 6400 mm. Platforma ima čeličnu zaštitu podvozja, prednji zid je čelični KTL lakiran. Na prednjem dijelu platforme montiran je čelični podest za oslanjanje grabilice. Lege za štice, prednji i stražnji zaštitni zid lakirani su u boji kabine. Platforma je opremljena s 4 para ExTe D10 aluminijskih štica nosivosti 10t. Sa kamionom je isporučena šumarska prikolica PSM 240. Prikolica ima 24t bruto mase i korisnu nosivost 14.000 kg. Utovarna platforma dugačka je 7000 mm i opremljena je s 4 para ExTe aluminijskih štica D10. Kao i svaka PK šumarska prikolica opremljena je ECO tronic sustavima (EBS, ALB, TRS) koji osiguravaju kraći put kočenja, prilagođavaju silu kočenja ovisno o opterećenju prikolice i osiguravaju prikolicu od bočnog prevrtanja.

Šumsko gazdinstvo Oštrelj-Drinić dio je Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” sa sjedištem u Bosanskom Petrovcu. ŠG Oštrelj-Drinić jedan je od ukupno 27 organizacijskih dijelova šumskog gazdinstva.

 • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M12Z105_i_šumarska_prikolica_PSM_240
 • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M12Z105_i_šumarska_prikolica_PSM_240
 • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M12Z105_i_šumarska_prikolica_PSM_240
 • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M12Z105_i_šumarska_prikolica_PSM_240
 • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M12Z105_i_šumarska_prikolica_PSM_240
 • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M12Z105_i_šumarska_prikolica_PSM_240
 • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M12Z105_i_šumarska_prikolica_PSM_240
 • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M12Z105_i_šumarska_prikolica_PSM_240
 • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M12Z105_i_šumarska_prikolica_PSM_240
 • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M12Z105_i_šumarska_prikolica_PSM_240
 • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M12Z105_i_šumarska_prikolica_PSM_240
 • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M12Z105_i_šumarska_prikolica_PSM_240
 • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M12Z105_i_šumarska_prikolica_PSM_240
 • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M12Z105_i_šumarska_prikolica_PSM_240