Šumarska nadogradnja s Palfinger Epsilon dizalicom M110Z i šumarska dvoosovinska prikolica PSM 180 za UPTO Benšak

Šumarska nadogradnja s Palfinger Epsilon dizalicom M110Z i šumarska dvoosovinska prikolica PSM 180 za UPTO Benšak

Uslužno prijevozničko-trgovačkom obrtu Benšak isporučena je šumarska nadogradnja sa platformom bez podnice ukupne dužine 5600mm sa ugrađenim prednjim aluminijskim zidom, 2 para ExTe E9 aluminijskih štica te Palfinger Epsilon dizalicom M110Z i grabilicom FG53. Na bočnoj strani vozila smješten je sanduk za alat. Spremnik gorica, akumulator i rezervar zraka zaštićen je suzastim limom. Nadogradnja je montirana na kamion Volvo FH 460.

Uz šumarsku nadogradnju isporučena je šumarska dvoosovinsku prikolicu PSM 180 ukupne dužine utovarnog prostora od 5200mm sa 2 para ExTe E9 aluminijskih štica. Prikolica ima ECO tronic sustav koji informira vozača o težini tereta, osigurava kraći put i prilagođava silu kočenja ovisno o opterećenju prikolice te osigurava prikolicu od bočnog prevrtanja.

UPTO Benšak je uslužno i prijevozničko-trgovački obrt za sječu i transport trupaca. Obrt ima sjedište u Đurđiću blizu Bjelovara. Ove godine pojačali su vozni park sa 5 Volvo kamiona s PK šumarskim nadogradnjama, a “flota” im broji čak 45 kamiona!

  • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M110Z_i_šumarska_dvoosovinska_prikolica_PSM_180
  • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M110Z_i_šumarska_dvoosovinska_prikolica_PSM_180
  • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M110Z_i_šumarska_dvoosovinska_prikolica_PSM_180
  • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M110Z_i_šumarska_dvoosovinska_prikolica_PSM_180
  • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M110Z_i_šumarska_dvoosovinska_prikolica_PSM_180
  • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M110Z_i_šumarska_dvoosovinska_prikolica_PSM_180
  • Šumarska_nadogradnja_s_Palfinger_Epsilon_dizalicom_M110Z_i_šumarska_dvoosovinska_prikolica_PSM_180