Palfinger dizalica PK 17.001 SLD3 i trostrani kiper TK 115 za tvrtku ISTRAKOP

Palfinger dizalica PK 17.001 SLD3 i trostrani kiper TK 115 za tvrtku ISTRAKOP

Tvrtki Istrakop isporučena je kamionska nadogradnja s Palfinger dizalicom PK 17.001 SLD3 i trostranim kiperom TK 115. Nadogradnje je montirana na MAN TGM 18.290 BB. Palfinger dizalica im tri hidraulična produžetka dohvata 10,4m. Dizalicom se upravlja putem radio upravljanja. Trostrani kiper ima čelične stranice i dugačak je 4.200 mm. Bočne stranice su jednodijelne i imaju opruge za lakše otvaranje prema dolje. Stražnja stranica otvara se mehanički njihajuće, ali moguće ju je otvoriti i prema dolje uz demontažu bolcena.

Trgovačko društvo Istrakop d.o.o. osnovano je 1990. godine. Tvrtka je registrirana za građevinarstvo, trgovinu i usluge, no u prvom redu vrše poslove u građevinarstvu. Tvrtka ima sjedište u Poreču i trenutno zapošljava 60-tak stalnih djelatnika.

  • Palfinger_dizalica_PK_17.001_SLD3_i_Trostrani_kiper_TK_115
  • Palfinger_dizalica_PK_17.001_SLD3_i_Trostrani_kiper_TK_115
  • Palfinger_dizalica_PK_17.001_SLD3_i_Trostrani_kiper_TK_115
  • Palfinger_dizalica_PK_17.001_SLD3_i_Trostrani_kiper_TK_115
  • Palfinger_dizalica_PK_17.001_SLD3_i_Trostrani_kiper_TK_115
  • Palfinger_dizalica_PK_17.001_SLD3_i_Trostrani_kiper_TK_115
  • Palfinger_dizalica_PK_17.001_SLD3_i_Trostrani_kiper_TK_115
  • Palfinger_dizalica_PK_17.001_SLD3_i_Trostrani_kiper_TK_115
  • Palfinger_dizalica_PK_17.001_SLD3_i_Trostrani_kiper_TK_115
  • Palfinger_dizalica_PK_17.001_SLD3_i_Trostrani_kiper_TK_115