NOVI USPJEH TVRTKE PK d.o.o.

NOVI USPJEH TVRTKE PK d.o.o.

Dana 9. kolovoza 2014.na Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina, isporučeni su novi samostalni proizvodi tvrtke PK d.o.o.:

 • FOPS / ROPS zaštita kabine ispitana prema ISO 3449:2005 i ISO 3471:2008 ugrađene na Iveco tegljače

Isporuka ovih transportnih vozila namjenjenih za komunalne djelatnosti bio je novi izazov za našu tvrtku, međutim uspješni angažman cijelog PK tima doprinjeo je uspjehu ovoga projekta.

Naša volja i želja za daljnjim razvojem omogućile su nam da se uvijek držimo našega glavnoga cilja:
“Zadovoljstvo naših klijenata vrhunskom kvalitetom naših proizvoda”

 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica
 • komunalni_OTPAD_STRAŽNJI_komunalni_kiper_i_poluprikolica